KMC BARRANDOV PRO VÁS POŘÁDÁ

v rámci projektu "VŠE PRO RODINU", který je podpořen z dotačního programu rodina a ochrana práv dítěte MPSV

v pondělí 15. DUBNA 2013 od 10:00 hod besedu na téma

ŠKOLNÍ ZRALOST A PORUCHY UČENÍ.

Beseda se speciální pedagožkou Mgr. Irenou Mýtinovou o připravenosti předškoláků na školní docházku, seznámení s poruchami učení, jak je odhalit a připravit se na ně již v předškolním věku.
Na besedě je možné si domluvit individuální konzultaci ZDARMA.

Vstup : 20,- Kč s možností hlídání dětí.

PŘIHLÁŠKY: info@kmcbarrandov.cz
nebo 605 471 840
Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.