KRC BARRANDOV, z.s., VÁS A VAŠE DĚTI SRDEČNĚ ZVE

na dobrodružné odpoledne

HURÁ NA PRÁZDNINY

ve čtvrtek dne 25. ČERVNA 2015 od 16:00 hod.

Zábavné odpoledne pro celou rodinu k zakončení sezóny 2014/2015.
Od 16:00 hod cesta lesem s plněním úkolů s indiánskou tématikou, start na hřišti u Lohniského ul., P5(3 hřiště nad sebou), cíl na louce u společnosti pro ochranu Dalejského a Prokopského údolí
(„u koz“). V cíli bude vyhodnocení soutěžních úkolů, výtvarná dílnička - výroba indiánského lapače snů a na závěr posezení u ohýnku, buřty a pečivo vlastní !!!

Kostýmy indiánů a indiánek vítány.

Těšíme se na Vás !!

V případě nepříznivého počasí (déšť) se akce NEKONÁ !!!

Letáček ke stažení ZDE.

Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.