KMC BARRANDOV VÁS A VAŠE DĚTI SRDEČNĚ ZVE

na dobrodružné odpoledne

HURÁ NA PRÁZDNINY

ve čtvrtek dne 26. ČERVNA 2014 od 16:00 hod.

Zábavné odpoledne pro celou rodinu k zakončení sezóny 2013/2014.
Od 16:00 hod cesta lesem s plněním úkolů, start na hřišti u Lohniského ul., P5(3 hřiště nad sebou), cíl na louce u společnosti pro ochranu Dalejského a Prokopského údolí
(„u koz“). V cíli bude vyhodnocení soutěžních úkolů, výtvarná dílnička a na závěr posezení u ohýnku, buřty a pečivo do rozebrání ZDARMA !!!

Těšíme se na Vás !!

V případě nepříznivého počasí (déšť) se akce NEKONÁ !!!

Letáček ke stažení ZDE.

Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.