KMC BARRANDOV VÁS A VAŠE DĚTI SRDEČNĚ ZVE

na dobrodružné odpoledne

HURÁ NA PRÁZDNINY

ve čtvrtek dne 20. ČERVNA 2013 od 16:00 hod.

Zábavné odpoledne pro celou rodinu k zakončení sezóny 2012/2013 a oslavě Dne otců.
Od 16:00 hod cesta lesem s plněním úkolů, start na hřišti u Lohniského ul., P5, cíl na louce u společnosti pro ochranu Dalejského a Prokopského údolí („u koz“).
V cíli bude vyhodnocení soutěžních úkolů, rozdílení odměn a od 17:30 hod pohádka KAŠPÁRKOVY POHÁDKY, kterou zahraje divadelní společnost DIVADLO MATKY VACKOVÉ, kde sto let staré loutky zahrají a zazpívají malý Ježibabí kabaret. Na závěr posezení u ohýnku a pro zájemce pečení buřtů (buřty vlastní !!!)

Těšíme se na Vás !!

V případě nepříznivého počasí bude změna v programu, aktuální informace naleznete na našich stránkách !!!

Letáček ke stažení ZDE.

Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.