KMC BARRANDOV PRO VÁS POŘÁDÁ

v rámci projektu "VŠE PRO RODINU", který je podpořen z dotačního programu rodina a ochrana práv dítěte MPSV a MHMP

v úterý 11. LISTOPADU 2014 od 9:30 hod besedu na téma

VÝVOJ DÍTĚTE 0 - 3 ROKY.

Beseda s lektorkou Mgr. Zuzanou Hruškovou, rodinnou psychoterapeutkou a speciální pedagožkou na téma vývoj dítěte 0 - 3 roky. Jaké jsou souvislosti tělesného, duševního a sociálního vývoje, jaké jsou možnosti dítěte a jaká očekávání rodičů, možné prevence poruch, hry pro rozvoj dítěte. Součástí přednášky je i diskuze k danému tématu.

Vstup : 30,- Kč s možností hlídání dětí.

PŘIHLÁŠKY: info@kmcbarrandov.cz
nebo 605 471 840
Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.