RODINNÉ VÝLETY JSOU PODPOŘENY
HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU V RÁMCI PROJEKTU
"ZELENOU PRAHOU S DĚTMI"


Na fotografie z minulých výletů se můžete podívat ZDE

KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

na

RODINNÝ VÝLET

v sobotu dne 8. ŘÍJNA 2011

tentokrát půjdeme TAJEMNÝMI ZAKOUTÍMI CHUCHELSKÉHO HÁJE.

Výlet pro celou rodinu .

S sebou zápisník s pastelkami, tužku, šátek, svačinu a papírového draka, kterého na závěr budeme pouštět.
Návrat kolem 16:00 hod.

Sraz účastníků v 9:30 hod na tramvajové zastávce Poliklinika Barrandov.

INFO A PŘIHLÁŠKY: Z. Geröová
TEL: 606 675 339
MAIL: zuzulaj@centrum.cz

Draka si můžete vyrobit v TATÍNKOVĚ DÍLNIČCE
v neděli 2. října 2011 od 14:00 hod v herně KMC Barrandov.
Materiál bude zajištěn.
Přihlášky na dílničku na info@kmcbarrandov.cz.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.