RODINNÉ VÝLETY JSOU PODPOŘENY
HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU V RÁMCI PROJEKTU
"ZELENOU PRAHOU S DĚTMI"


Na fotografie z minulých výletů se můžete podívat ZDE

KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

na

RODINNÝ VÝLET

v neděli dne 13. KVĚTNA 2012

kdy budeme společně KROUŽKOVAT MLÁĎATA PTÁKŮ,
pro které jsme v lednu vyrobili, a v únoru zavěsili, ptačí budky.

Výlet pro celou rodinu.
Kroužkování proběhne ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a Mladými ochránci přírody - Sportík.
S sebou pastelky, sešit A4 s tvrdými deskami nebo jen pevnou podložku, šátek, svačinu, pití.

Sraz účastníků : v 9:30 hod na tramvajové zastávce Poliklinika Barrandov.

Účastnický poplatek : 20,- Kč/rodina.

INFO A PŘIHLÁŠKY: Z. Geröová
TEL: 606 675 339
MAIL: zuzulaj@centrum.cz


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.