KRC BARRANDOV, z.s., PRO VÁS POŘÁDÁ

v rámci projektu "VŠE PRO RODINU", který je podpořen z dotačního programu rodina a ochrana práv dítěte MPSV a MHMP

v pondělí 16. KVĚTNA 2016 od 10:00 hod besedu na téma

JAK PŘEDCHÁZET ÚRAZŮM U DĚTÍ.

Úrazy patří mezi nejčastější příčinu úmrtí u dětí. Nejmenší děti ve věku 0 – 3 roky jsou v domácnosti ohroženy zejména pády, opařeninami a popáleninami.
Témata besedy :
bezpečný domov
dětské otravy
pády a poranění
dopravní úrazy
termické úrazy, přehřátí
vdechnutí, udušení, uvíznutí
úrazy při hře a sportu

Beseda s MUDr. Danuší Antošovou,
odborným radou oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Hygienické stanice hl. m. Prahy
Vstup : 30,- Kč s možností hlídání dětí.

PŘIHLÁŠKY: info@kmcbarrandov.czNa naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.