KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE na

TÁTOVU DÍLNIČKU

v neděli dne 22. LEDNA 2012 od 14:00 hod

Tatínkové, dědečkové, strýčkové, přijďte si se svými dětmi vyrobit budky pro ptáčky, které na jaře umístíme do přírody.
Materiál bude k dispozici.

Přihlášky do středy 18. ledna 2012 na :
info@kmcbarrandov.cz nebo 605 471 840.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.