KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

na

DOPOLEDNE S TÁTOU

v sobotu dne 11. ČERVNA 2011 od 10:00 hod.

Maminky jsou samozřejmě také vítány neb dopoledne je pro celou rodinu.

Start je na hřišti u Lohniského ulice, cesta Prokopským údolím
s plněním úkolů, na louce "u koz" ukázka hasičské techniky - HZS HMP - Jinonice od 11:00 hod
na závěr pečení buřtů (buřty vlastní).
Těšíme se na Vás.

INFO A PŘIHLÁŠKY:info@kmcbarrandov.cz
TEL: 739 658 324


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.