PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.