VEŘEJNÁ SBÍRKA 2016

pro KRC Barrandov, z.s.


Náš provoz je hrazen z velké části pomocí dotačních programů, které ale nepokryjí zdaleka všechny náklady. Darované finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s provozem herny pro rodiče s dětmi a s provozem místnosti výtvarných a vzdělávacích aktivit - náklady na energie, nájem, služby, obnova vybavení – nákup hraček, nábytek, koberce, výmalba, žaluzie, apod.

Transparentní účet pro sbírku :
Komerční banka, číslo účtu :
115-3578060257/0100


V případě zájmu vystavíme darovací smlouvu.

Zahájení sbírky : 15. prosince 2016.
Veřejná sbírka je nahlášena Magistrátu hl. m. Prahy,
osvědčení pod sp. zn. S-MHMP/2098511/2016 vydáno dne 5.12.2016.

DĚKUJEME VÁM, ŽE NÁM POMŮŽETE.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.