PROGRAM KRC BARRANDOV, z.s., V ÚNORU 2017
  • V pátek 3. února 2017 je herna UZAVŘENA, neprobíhají žádné kurzy.


  • Ve středu 15. ÚNORA 2017 od 16:00 hod zveme Vás a Vaše děti na
    MAŠKARNÍ REJ. Karneval bude v herně našeho centra. Předprodej vstupenek v kanceláři KRC Barrandov, z.s. od 1. února 2017.

  • V úterý 28. ÚNORA 2017 od 16:30 hod pořádáme tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Přijďte v maskách i bez a užijeme si spoustu hudby, rámusu a sladké odměny. Sraz je u vchodu do KRC Barrandov, z.s. z pěší zóny, hudební doprovod zajistí pan František Nejedlo. Hudební nástroje a dobrou náladu s sebou.


  • Na naši činnost můžete přispět na charitativní účet číslo:
    115-3578060257/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.