PŘIPRAVUJEME
Na naši činnost můžete přispět na charitativní účet číslo:
115-3578060257/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.