KMC BARRANDOV PRO VÁS POŘÁDÁ

v pondělí 16. DUBNA 2012 od 10:00 hod preventivní přednášku na téma

PREVENCE RAKOVINY PRSU.

Mgr. Jaroslava Petrová, členka a edukátorka Klubu ŽAP Praha, Aliance žen s rakovinou prsu, Ligy proti rakovině
Vás seznámí se správnými postupy pro prevenci rakoviny prsu.
Součástí instruktážní přednášky je správný nácvik samovyšetření prsou na silikonovém modelu.

Vstup : 20,- Kč

INFO A PŘIHLÁŠKY: info@kmcbarrandov.cz
nebo 605 471 840
Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.