KRC BARRANDOV, z.s., PRO VÁS POŘÁDÁ

v rámci projektu "VŠE PRO RODINU", který je podpořen z dotačního programu rodina a ochrana práv dítěte MPSV a MHMP

ve středu 20. DUBNA 2016 od 10:00 hod besedu na téma

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ.

Víte jaké závislosti mohou ohrožovat Vaše dítě od nejútlejšího věku, jak s nimi pracovat a jak jim předcházet. Součástí besedy je diskuze k danému tématu.

Beseda s psycholožkou PhDr. Kateřinou Marklovou.

Vstup : 30,- Kč s možností hlídání dětí.

PŘIHLÁŠKY: info@kmcbarrandov.czNa naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.