KMC BARRANDOV PRO VÁS POŘÁDÁ

ve středu 12. LISTOPADU 2014 od 10:00 hod besedu na téma

VÝŽIVA V NEMOCI U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH.

Krátká beseda a prezentace enterální výživy Nutridrink.
VSTUP ZDARMA.
PŘIHLÁŠKY: info@kmcbarrandov.cz
Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.