PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ

  • Individuální práce s dítětem

  • Společná konzultace rodičů a dětí

  • Zjišťování a upřesňování potíží dítěte

  • Práce na počítači

  • Individuální programy na odbourávání potíží dítěte

  • Pracovní sešity ... NOVINKA


Poskytuji speciálně pedagogickou péči v rozsahu : diagnostika učebních potíži, terapie / jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá / a konzultace.

Činnost je zaměřena na : rodiče, děti - předškolní, školní i adolescentní a pedagogy.

Diagnostika: grafomotorických obtíží, potíží s učením, diagnostika specifických poruch učení jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a další.

Pomoc při: rozvoji pozornosti, hrubé a jemné motoriky, pomoc při rozvoji sluchového a zrakového vnímání u dětí, prostorové orientace, pomoc dětem v mladším a starším školním věku se specifickými poruchami učení při učiva základní školy, konzultace rodičům, práce s hyperaktivními či hypoaktivnimi dětmi.

Nabídka systematických tříměsíčních programů ve formě pracovních listů, kdy je přesně určeno, co se bude kdy dělat. Programy jsou sestavovány přesně podle potřeb každého dítěte na základě pečlivé diagnostiky.

INFORMACE: Mgr. Irena Mýtinová

TELEFON: 732 751 738

DALŠÍ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

MAIL: irena.mytinova@gmail.com

Služby nejsou hrazeny pojišťovnami