Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.
je samosprávný, dobrovolný, nezávislý a nepolitický svazek občanů a právnických osob, který sdružuje své členy za účelem naplnění společných zájmů a cílů.

Od 1. ledna 2014 automaticky převedeni z občanského sdružení na SPOLEK, který je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 7111.

Od 15. 6. 2015 úprava názvu spolku na Kulturní a rodinné centrum, z.s., ve zkratce KRC Barrandov, z.s.
IČO: 63 83 24 11

Původní občanské sdružení Kulturní a mateřské centrum Barrandov,
ve zkratce KMC Barrandov (1995 - 2015)
Registrace u MV ČR:13.11.1995
pod číslem: II/s-OS/1-28 436/95R

Peněžní ústav: KOMERČNÍ BANKA
Číslo účtu: 107 - 9294770297/0100

Naše stanovy

Logo.jpg (29 kB)

Předseda spolku pro období 2015/2018 :
Petra Jelenová


Revizor spolku pro období 2015/2018:
Eva Šíchová

Výroční zprávy - zde.

Mateřské centrum na Barrandově vzniklo v roce 1993 jako druhé v republice, kdy zakladatelka Lída Kirchnerová získala prostory v Misijním středisku v Grussově ulici, našla maminky ochotné spolupracovat a společně zahájily provoz dvakrát v týdnu dopoledne a jednou odpoledne.


V roce 1995 přesídlilo centrum na adresu Werichova 981, 1. patro, kde jsme sídlili do roku 2016. Součástí našeho centra byli i odborní spolupracovníci - dětský psycholog, speciální pedagog pro poruchy učení, výživová poradkyně, lektorka kurzů dětských masáží.

V roce 2015 došlo ke změně názvu na Kulturní a rodinné centrum Barrandov, zapsaný spolek.

V září 2016 jsme přesídlili z 1. patra do přízemí stejného domu, vchod je přímo z pěší zóny.
Prostory jsou 4 x menší, ale nabídku jsme zachovali téměř stejnou. S odbornými spolupracovníky spolupracujeme nadále, i když již nejsou součástí našeho centra.

Účelem KRC Barrandov, z.s. je činnost směřující k podpoře výchovy dětí, dospělých i seniorů ke vzájemné úctě a toleranci, podpoře rodiny a vytváření přátelského a příjemného prostředí pro rodiče, prarodiče a děti, jakož i podpoře začleňování zdravotně i sociálně handicapovaných osob do běžného života a rozvoji místního i komunitního života. Hlavní činnost spolku je : - získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, psychologii dětí i dospělých, využívání těchto poznatků k výchovné činnosti;
- aktivního působení v oblasti dalšího vzdělávání dětí i dospělých;
- nabídky širokého spektra volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie;
- podpory a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost.

Od roku 2004 jsme držiteli ocenění "FAMILY FRIENDLY SOCIETY" .

V roce 2010 jsme získali status „Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.

Od roku 2011 jsme členy UNIE CENTER pro rodinu a komunitu.

Kde nás najdete.


Na naši činnost můžete přispět na charitativní účet číslo:
115-3578060257/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.