JAK NÁM MŮŽETE POMOCI ?

Náš provoz je hrazen z velké části pomocí dotačních programů, které ale nepokryjí zdaleka všechny náklady. Darované finanční prostředky chceme použít na úhradu nákladů spojených s provozem herny pro rodiče s dětmi a s provozem místnosti výtvarných a vzdělávacích aktivit - náklady na energie, nájem, služby, obnova vybavení – nákup hraček, nábytek, koberce, výmalba, žaluzie, apod.

Transparentní účet pro sbírku :
Komerční banka, číslo účtu :
115-3578060257/0100


V případě zájmu vystavíme darovací smlouvu.

Zahájení sbírky : 15. prosince 2016.
Veřejná sbírka je nahlášena Magistrátu hl. m. Prahy,
osvědčení pod sp. zn. S-MHMP/2098511/2016 vydáno dne 5.12.2016.

Můžete nás podpořit i věcným darem nebo osobní pomocí.
Co potřebujeme?

Věcné dary :
 • Výtvarný materiál - čtvrtky A4, barevné papíry, lepidla - tuhá (Kores), prstové barvy, barvy na sklo, ....

 • Odměny pro děti při různých akcích - Drakiáda, Dětský den, např. : malé hračky, sladkosti, bublifuky, pastelky, tužky, bloky, klíčenky, omalovánky, plastelíny, balonky.

 • Osobní pomoc :
 • Jednorázové akce (např. Den dětí, Drakiáda) - fyzická pomoc při organizování těchto akcích.

  Co můžeme sponzorům nabídnout my:

  Uveřejnění jména sponzora
  - ve sponzorské listině na nástěnce v sídle KRC
  - ve sponzorské listině na webu KRC: www.kmcbarrandov.cz
  - v propagačních materiálech spolku...

  Získáte dobrý pocit, že jste podpořili dobrou věc !

  Sponzor si může dar odečíst od základu daně - Nezdanitelná část základu daně dle zákona č.568/92 Sb. v platném znění, §15, odst. 8 a §20, odst.4.


  D Ě K U J E M E