POZOR! Od 1.9. 2016 ZMĚNA ADRESY !

DIAGNOSTIKA - TERAPIE - PORADENSTVÍ
vyšetření - léčba - orientace v problému

PhDr. Michaela Hapalová
Soukromá ordinace klinické psychologie, psychoterapie, pro děti, rodinu a dospělé. Odborné konzultace a péči nabízí psycholožky školené v rodinné terapii, geštalt terapii, jungiánské a rogeriánské terapii. Přístup je poradenský i analytický, podle potřeb klienta a hloubky daného problému.

Standardní služby hradí klientům zdravotní pojišťovny: 111, 207, 201, 222.

ORDINACE JE ZAMĚŘENA NA:

Psychologickou diagnostiku a psychoterapii dětí
- vývojovou diagnostiku dětí ranného věku (0-3 let)
- diagnostiku dětí (3-5 let) - vyšetření školní zralosti, komplexní psychologické vyšetření, apod.
- výchovná školní a somatická problematika
- dyslexie
- drogová problematika
Rodinou terapii
Psychoterapii dospělých krátkodobou i déle trvající
Krizovou intervenci
Nácvik relaxačních technik
Pomoc rodinám a jednotlivcům s válečnými zážitky v rodinné anamnéze (holocaust, soudobé válečné konflikty)
Problematika mateřství a rodičovství
-podpora vazby matka - dítě během novorozeneckého, kojeneckého
a batoleího období
- oblast duševní hygieny matek apod.

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE JE URČENA:

rodičům, pedagogům, kteří mají starost s :
- neklidem, úzkostí, trémou, strachem a nejistotou, bázlivostí, pomočováním
- chozením za školu, lhaním, drobnými krádežemi, útěky z domova
- nesoustředěností, potížemi s učením a chováním ve škole, školce a doma
- spánkem, jídlem, bolestmi břicha a hlavy, zvýšenými teplotami nebo jinými
  tělesnými obtížemi bez lékařského nálezu - přechodem do nového prostředí
- se školní zralostí a dalšími potížemi svých dětí

pro dospívající, mládež a dospělé, když si nevědí rady
- se vztahem k vrstevníkům, dospělým a rodičům, partnerům
- sami se sebou (úzkosti, potíže s jídlem, závislostí, pocity osamocení a jiné)
- se školou, učením, prací
- s tělesnými obtížemi bez lékařského nálezu

pro rodiny v tíživé situaci, případně v krizi

pro miminka a maminky (i tatínky) se starostmi
- s papáním, spinkáním, pláčem
- se svými babičkami apod.

pro těhotné ženy, které se na toto všechno také připravují.

KONTAKT: PhDr. Michaela Hapalová
mobil: 604 231 891

V ordinaci také pracují:
Mgr- Pavla Stiburková (individuální psychoterapie dospělých)
psychoterapeutický směr : geštalt terapie
mobil: 737 105 467

Mgr. Petra Vondráčková (diagnostika a terapie dětí i dospělých)
psychoterapeutický směr : deseinanalýza
mobil: 774 649 099

PhDr. Irena Vlachynská (psychologické vyšetření dětí do 15 let, rodinná terapie)
psychoterapeutická specializace : rodinné konstelace
tel: 220 612 131