Výsledky v soutěži draků při tradiční DRAKIÁDĚ,

která proběhla ve čtvrtek dne 6. ŘÍJNA 2011 od 16:30 hod
na hřišti ZŠ Chaplinovo náměstí, Praha 5.

Vítěz v soutěži o draka, který bude nejdéle ve vzduchu :
LUKÁŠ HASAL

Vítěz v soutěži o draka, který dolétne nejvýš:
ADAM KRPEŠ A ADAM KAPITÁN

Vítěz vsoutěži o nejhezčího doma vyrobeného draka, který létá :
VAŠÍK NOVÁK

Cena útěchy pro majitele draka, který vůbec nevzlétl :
Tomáš Krátký

Všem děkujeme za účast, počasí nám tentokrát přálo.
Děkujme ZŠ Chaplinovo náměstí za zapůjčení hřiště.

Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.