KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

na tradiční akci k oslavě podzimu, na


DRAKIÁDU


ve čtvrtek dne 27. ZÁŘÍ 2012 od 16:30 hod
na fotbalovém hřišti ZŠ Chaplinovo náměstí, Praha 5

(vchod od 16:15 hod od dopravního hřiště).

Pokusíme se udržet draky ve vzduchu co nejdéle a co nejvýše.

Informace na info@kmcbarrandov.cz nebo 605 471 840.

Akce se koná pouze za pěkného a příznivého počasí.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.