KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

na tradiční akci k oslavě podzimu
DRAKIÁDA

ve čtvrtek dne 6. ŘÍJNA 2011 od 16:30 hod
na hřišti ZŠ Chaplinovo náměstí, Praha 5
(vchod od dopravního hřiště).

Proběhnou soutěže o draka co bude nejdéle ve vzduchu, který doletí nejvýše, ale i o nejhezčího doma vyrobeného draka či o draka co nelétá vůbec.

Startovné 20,- Kč.

Informace na info@kmcbarrandov.cz nebo 605 471 840.

Akce se koná pouze za pěkného a příznivého počasí.

Draka si můžete vyrobit v TATÍNKOVĚ DÍLNIČCE
v neděli 2. října 2011 od 14:00 hod v herně KMC Barrandov.
Materiál bude zajištěn.
Přihlášky na dílničku na info@kmcbarrandov.cz.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.