Kdo jsme Stanovy Výroční zprávy

  • Výroční zprávy 2005 - 2010 jsou pouze v tiskové podobě a jsou k nahlédnutí v kanceláři sdružení.Logo

Pravidla pro vstup a pobyt v herně KRC Barrandov, z.s.
Na naši činnost můžete přispět na charitativní účet číslo:
115-3578060257/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.