KRC BARRANDOV, z.s., PRO VÁS POŘÁDÁ

v rámci projektu "VŠE PRO RODINU", který je podpořen z dotačního programu rodina a ochrana práv dítěte MPSV a MHMP

ve středu 7.PROSINCE2016 od 10:15 hod besedu na téma

NESNAŽME SE O DOKONALOST.

Dnešní perfekcionistická doba klade na rodiče vysoké nároky. My rodiče jsme citliví na očekávání okolí a snažíme se být dokonalí. Někdy se však stáváme „příliš dobrými“. Jaká jsou rizika perfekcionismu?

Beseda s psycholožkou Mgr. et Mgr. Pavlou Kouckou.

Vstup : 30,- Kč s možností hlídání dětí.

PŘIHLÁŠKY: info@kmcbarrandov.cz
Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.