KRC BARRANDOV, z.s., VÁS SRDEČNĚ ZVE

na hudební pohádkové představení

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

ve STŘEDU 21. PROSINCE 2016 od 10:30 hod.

Vánoční příběh s koledami zahraje Lenka Hamajdová a program je vhodný pro děti
od 2 let.


Vstupné : 30,- Kč/osoba.
Předprodej vstupenek v kanceláři KRC Barrandov, z.s., od 14. prosince 2016.

Těšíme se na Vás !!

Představení se koná v rámci projektu Vánoční strom podpořeného
MČ Praha 5.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.