KRC BARRANDOV, z.s., VÁS SRDEČNĚ ZVE

na pohádku

O HLOUPÉ SLEPIČCE
aneb, proč nemáme baštit tolik sladkého !!
ve STŘEDU dne 30. LISTOPADU 2016 od 16:00 hod.

Pohádku zahraje v herně KRC Barrandov společnost KLAUNÍCI a je vhodná pro děti
od 2 let.
Součástí je malá dílnička a animační program.
Vstupné : 30,- Kč/osoba.
Předprodej vstupenek v kanceláři KRC Barrandov, z.s. od 2. listopadu 2016.

Těšíme se na Vás !!

Představení se koná v rámci projektu Barrandovské kulturní aktivity podpořeného
MČ Praha 5.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.