KRC BARRANDOV, z.s., VÁS SRDEČNĚ ZVE

na pohádku

O TŘECH NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

ve STŘEDU dne 19. ŘÍJNA 2016 od 16:00 hod.

Loutkovou pohádku zahraje v herně KRC Barrandov divadlo Pruhované panenky a je vhodná pro děti
od 2 let. Součástí je dílnička, kde si děti zazpívají a vyrobí malé loutky kůzlátek.

Vstupné : 30,- Kč/osoba.
Předprodej vstupenek v kanceláři KRC Barrandov, z.s. od 12. října 2016.

Těšíme se na Vás !!

Představení se koná v rámci projektu Barrandovské kulturní aktivity podpořeného
MČ Praha 5.


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.