KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

na pohádku

TŘI PRASÁTKA

ve ČTVRTEK dne 23. ŘÍJNA 2014 od 10:00 hod.
Maňáskovou pohádku zahraje v herně KMC Barrandov divadlo Paprsek a je vhodná pro nejmenší děti.

Vstupné : 30,- Kč/dítě, 50,- Kč/dospělí.
Prodej vstupenek před představením v herně KMC Barrandov.

Těšíme se na Vás !!


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.