KMC BARRANDOV VÁS A VAŠE DĚTI SRDEČNĚ ZVE

na pohádku

O MALÉM RYTÍŘI JURÁŠKOVI

ve čtvrtek dne 28. ÚNORA 2013 od 16:00 hod
v sále FZŠ V Remízku, Praha 5.

Představení zahraje o.s. ANIMA CANDIDA
a je vhodné pro děti od 2,5 let.

Předprodej vstupenek v kanceláři KMC Barrandov od 18. února 2013.VSTUPNÉ :

POČET OSOB/ dospělý+dítě CENA:
1 osoba/  60,- Kč
2 osoby/ 1+1 110,- Kč (60 + 50)
3 osoby/ 1+2 150,- Kč (60 + 50 + 40)
4 osoby/ 1+3 170,- Kč (60 + 50 + 40 + 30)
Každá další dospělá osoba  60,- Kč


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.