DĚKUJEME všem za hojnou účast na oslavě Dne dětí.

Zároveň děkujeme všem spolupracovníkům :

Městská knihovna Praha, pobočka Praha - Barrandov - za stánek se zvířecí moudrostí
Dětský koutek Anita - za stánek Kde kdo žije
Jazyková škola Threshold - za stánek s Hadí řečí
Květinářství LoxiaArt na Trnkově náměstí - za doprovodný program.

A sponzorům :

Cukrárna Modrá laguna - za zmrzlinu pro děti
Lékárna U Lotosu na Trnkově náměstí - za poskytnutí elektrického proudu.

Velké díky i všem aktivním maminkám, které se na realizaci podílely.
Příští rok se opět těšíme !!!KMC BARRANDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

na tradiční oslavu Mezinárodního dne dětí

DEN DĚTÍ - DŽUNGLE

v pondělí dne 30. KVĚTNA 2011 od 15:00 hod

na Trnkově náměstí, Praha 5.

Čeká na Vás výtvarná dílnička, kde si vyrobíme masku zvířátka,
pohádka : Látané příběhy krejčíka Honzy - AFRIKA,
zábavné soutěže, kdy za splnění 7 úkolů obdržíte odměnu,
atrakce - skluzavka, opičí dráha, skákací hrad, trampolíny,
malování na obličej, malování keramickcýh zvířátek.

Těšíme se na Vás !!

INFORMACE: info@kmcbarrandov.cz
nebo 739 658 324

Spolupracovníci :
Městská knihovna Praha, pobočka Praha - Barrandov - www.mlp.cz
Dětský koutek Anita - www.anitaskolka.cz
Květinářství LoxiaArt na Trnkově náměstí
Jazyková škola Threshold - www.threshold.cz

Sponzoři :
Cukrárna Modrá laguna - www.modra-laguna.com
Lékárna U Lotosu na Trnkově náměstí

Naše sdružení funguje i za přispění těchto organizací :
Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz
Magistrát hl. m. Prahy - www.praha.eu
Městská část Praha 5 - www.praha5.cz

VŠEM MOC DĚKUJEME !!!!


Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
129450379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.