KRC BARRANDOV, z.s., VÁS A VAŠE DĚTI SRDEČNĚ ZVE

na tradiční

ČARODĚJNICE

ve čtvrtek dne 28. DUBNA 2016 od 16:00 hod.

Tradiční akce se uskuteční na louce u Společnosti pro ochranu Dalejského a Prokopského údolí (u koz).

PROGRAM:
výtvarná dílna - výroba havrana
od 17:00 hod ukázka práce koní jízdní skupiny Městské policie Praha
opékání špekáčků (pro děti ZDARMA, doprovod musí mít vlastní)
upálení čarodějnice

Doprava po vlastní ose – pěšky či busem (autobus MHD č. 120, zastávka – Hlubočepská, poté cca 15 min. pěšky)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ panu
Jiřímu Görglovi - Řeznictví a výroba uzenin, Praha 5 - Slivenec,
za poskytnutí špekáčků zdarma. DĚKUJEME!!!

Těšíme se na Vás !!

PŘÍSPĚVEK NA PROGRAM : 20,- Kč/ rodina
INFO : info@kmcbarrandov.cz
V případě deště info o konání na tel.: 605 471 840.

Letáček ke stažení ZDE.

Na naši činnost můžete přispět na účet číslo:
107-9294770297/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.